-55%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt thông gió Vinawind QTG250-PN

650,000 290,000
-49%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt thông gió Vinawind QTG200-PN

550,000 280,000
-48%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt thông gió Vinawind QTG150-PN

500,000 260,000
-50%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt hút trần Vinawinnd cánh QHT150-PN

500,000 250,000
-38%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt hộp Vinanawind cánh QH350-LP

650,000 400,000
-45%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt hộp Vinanawind cánh QH300-TL

600,000 330,000
-13%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt treo tường Vinawind cánh QTTCN 750

1,500,000 1,300,000
-11%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt treo tường Vinawind cánh QTTCN 650

1,400,000 1,250,000
-42%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt treo tường công nghiệp Vinawind QTTCN450

600,000 350,000
-15%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt treo tường công nghiệp Vinawind QTTCN500

1,300,000 1,100,000
-35%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt chân quỳ (quạt sàn) Vinawind cánh QS500

1,500,000 980,000
-8%
750,000 690,000
-29%
650,000 460,000
-22%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt bàn Vinawind cánh QB400-NSĐ

500,000 390,000
-31%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt bàn Vinawind cánh QB300-Đ

450,000 310,000
-50%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt bàn Vinawind cánh QB225

400,000 200,000
-42%

Điện cơ thống nhất - Vinawind

Quạt đứng mini Vinawnd cánh 400 – M

600,000 350,000